Skickar du ofta?

Instruktion

En liten guide till skickapaket.net

 

Mät och väg alla paket innan ni startar, skrymme beräkning LxBxH/5000 = betalande vikt.

Ex. 60x40x40/5000=19,2 kg. betalande vikt.

      Är måtten eller vikten fel så stoppas leveransen och ni blir efter fakturerade.

 

1.       SNABB PRIS

Fyll i upphämtnings adress och Leverans adress välj om det är paket eller envelope samt vikt. Nu får ni fram två prisförslag, stäng prisförslag och gå vidare.

 

2.       PAKET

Här lägger ni in verklig vikt, och mått på paketet. Är det fler paket så lägg in om de är lika stora eller olika stora, tryck på + om det är fler paket i samma sändning.

Fyll i värde per paket, tillverkningsland och beskrivning vad paketet innehåller.

 

3.       VÄLJ SERVICE

Välj Express eller Economy.

 

4.       SÄNDNINGS INFORMATION

Fyll i alla fält med * tänk på att leveranser sker under normal kontorstid.

Försändelsens syfte, Sold, Gift, Return, Repair, other.

 

5.       INVOICE - För Icke EU Sändningar

Denna sida printar ni 3 exemplar av om ni skickar utanför EU och ger till chauffören.

Denna gäller som faktura till alla länder utanför EU ni måste även signera med en blå bläck penna. Tänk på att ange rätt värde så att det inte fastnar i Tullen.

 

6.       BETALNING

Betala med PayPal eller kreditkort.

När betalning är gjord får ni email med fraktsedlar och instruktioner hur ni bokar en upphämtning.

 

 

 FÖREMÅL SOM INTE ACCEPTERAS FÖR TRANSPORT

 


PENGAR (mynt, kontanter och överlåtbara värdepapper som jämställs med kontanter såsom endosserade aktier, obligationer och kassa brev) SAMLARMYNT OCH FRIMÄRKEN;

 BRANDFARLIGT MATERIAL/VÄTSKA ,gäller även Hårspray, Nagellack, Parfym, etc.

 


SPRÄNGÄMNEN (FedEx accepterar inte att frakta sprängämnen av klass 1.3. I särskilda länder kan sprängämnen av klass 1.4 accepteras för frakt, Kundtjänst ska alltid kontaktas före en sådan försändelse för detaljer), FYRVERKERIER OCH ANDRA ARTIKLAR SOM ÄR LÄTTANTÄNDLIGA ELLER BRANDFARLIGA;

 


LIK, ORGAN ELLER KROPPSDELAR FRÅN MÄNNISKOR, EMBRYON FRÅN MÄNNISKOR ELLER DJUR, KREMERADE ELLER UPPGRÄVDA MÄNSKLIGA KVARLEVOR, UNDANTAGET URIN, BLOD OCH ANDRA VÄTSKOR FÖR DIAGNOSTISERING ENLIGT AVSNITT 9.4.;

 


FÖRSÄNDELSER TILL APO-/FPO-ADRESSER (GÄLLER USA);

 


 

 • FÖRSÄNDELSER MED BETALNING VID LEVERANS;
 •  


  SKJUTVAPEN, VAPEN, AMMUNITION OCH TILLHÖRANDE DELAR;

   


  FÖDOÄMNEN, FÖRGÄNGLIGA MATVAROR OCH DRYCKER SOM KRÄVER KYLNING ELLER ANNAN MILJÖKONTROLL;

   


  VÄXTER OCH VÄXTMATERIAL, INKLUSIVE FRÖER OCH SNITTBLOMMOR  (SNITTBLOMMOR ACCEPTERAS TILL VISSA DESTINATIONER, INFORMATION GES PÅ BEGÄRAN);

   

   

 • LOTTER, SPELAPPARATER I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET AV TILLÄMPLIG LAG;
 •  


  DAGLIGVAROR  om inte arrangemang har iakttagits i förtid;

   

 • PORNOGRAFI OCH ANNAT OBSCENT MATERIAL;
 •  


  FÖRSÄNDELSER SOM HANTERAS ENLIGT följande punkter om inte detta har avtalats i förväg:  1. CARNET (tillåter temporär import för uppvisning etc. tullfritt);
  2. KRAV PÅ TULLRESTITUTION (begäran om återbetalning av importavgifter vid export);
  3. TEMPORÄR IMPORT INFÖRTULLNING (tillåter temporär import för reparation etc.);
  4. d) Remburser. Försändelser som är föremål för kredit är generellt sätt inte tillåtna, med undantaget för Försändelser med en Remburs, ett "Courier Receipt", enligt definition i Artikel 25 av USP 600, skickat med FedEx Expanded Service International Flygfraktsedel;
    
 •  

   

 • FARLIGT AVFALL, INKLUSIVE MEN INTE UTESLUTANDE, ANVÄNDA HYPODERMISKA NÅLAR OCH/ELLER SPRUTOR ELLER MEDICINSKT AVFALL;
 •  


  VÅT IS (FRUSET VATTEN);

   


  FÖRSÄNDELSER SOM KRÄVER ATT Transportören INHÄMTAR SPECIALLICENS ELLER TILLSTÅND FÖR FRAKT, IMPORT ELLER EXPORT;

   


  FÖRSÄNDELSER VARS FRAKT, IMPORT ELLER EXPORT ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, STADGA ELLER REGLEMENTE;

   

  FÖRSÄNDELSER MED ETT DEKLARERAT FÖRTULLNINGSVÄRDE SOM ÖVERSKRIDER DET TILLÅTNA (se Avsnitt 18: DEKLARERAT VÄRDE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING);

   

  FARLIGT GODS, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM TILLÅTS I AVSNITTET “FARLIGT GODS“ I DESSA VILLKOR;

   


  DÖDA DJUR ELLER BETÄCKTA DJUR;

   


  PAKET SOM ÄR VÅTA, SOM LÄCKER ELLER SOM GER IFRÅN SIG NÅGON TYP AV ODÖR;

   


  PAKET SOM ÄR INSLAGNA I KRAFTPAPPER;

   


  LEVANDE DJUR OCH INSEKTER.

   


  FÖRSÄNDELSER SOM KAN ORSAKA SKADA FÖR, ELLER MEDFÖRA DRÖJSMÅL AV, UTRUSTNING, PERSONAL ELLER ANDRA FÖRSÄNDELSER.