Skickar du ofta?

Leveransvillkor

Home » Leveransvillkor

Allmänna villkor

 

 Allmänna villkor gäller för köp av transporter genom www.skickapaket.net

Genom att använda skickapaket.net så samtycker du till denna integritetspolicy.

skickapaket.net ansvar för försändelsen upphör när frakten är betald och frakthandling är mailade till den email adress köparen angett på hemsidan genom skickapaket.net.

skickapaket.net använder sig uteslutande av den transportörs regler och bestämmelser som används vid tillfället.

skickapaket.net har fulla rättigheter att bestämma med vilken transportör som ska användas.

Som köpare av frakt på skickapaket.net måste du vara över 18 år. skickapaket.net t ingår inte avtal med minderåriga.(under 18).

Du får aldrig skicka farligt gods med en tjänst du köper på skickapaket.net. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller som transportören klassar som farligt gods. För att skicka denna typ av sändning kontakta vår kundtjänst för mer information.

Användaren som genomför köp genom skickapaket.net, är skyldig att se till att paket som ska skickas, motsvarar försändelsens innehåll enligt de uppgifter som användaren matar in under köpets gång, samt att vikt och storlek som användaren har matat in motsvarar paketets verkliga mått.

Användaren som matat in felaktigt eller vilseledande information under köpets gång, skall ersätta skickapaket.net för eventuell merkostnad och ekonomisk skada som kan uppkomma av att användaren bryter mot dessa bestämmelser. Se ”Extradebitering” nedan.

skickapaket.net har rätt att kräva ersättning av användaren om tjänsten missbrukas. Se ”Extradebitering” nedan.

Bedrägerier kommer att polisanmälas.

Tänk på att du inte kan ångra köpet när du väl har fullföljt betalningen, eftersom vi börjar processer för hantering av ditt paket med transportören så fort du har betalat.

Betalningssäkerhet

skickapaket.net garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på skickapaket.net webbplats är säkra. skickapaket.net erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard. skickapaket.net hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Extradebitering

Extradebiteringen sker i form av en faktura (fakturaavgift 50 kr + moms). Det tillkommer en avgift på 150 kr + moms vid extradebitering.

 

Varför kan ni bli efter debiterade:

• om användare har matat in felaktigt eller vilseledande information under köpets gång

• om vikt och storlek som användaren har matat in ej motsvarar paketets verkliga mått, alla paket mäts och vägs av transportören.

• om tjänsten missbrukas eller vid bedrägeri.

 

Exempel:

Användaren anger att paketet väger 2 kg och betalar ett pris på 180 kr till skickapaket.net.

Det visar sig att paketet faktiskt väger 20 kg och att det skulle ha betalats 395 kr till Skickapaket.

Kunden debiteras skillnaden mellan det faktiska och angivna priserna (395 kr - 180 kr = 215 kr) plus extradebiteringsavgiften (150 kr + moms) plus fakturaavgiften (50 kr + moms).

Totalt blir extradebiteringen 465 kr.

 

Tredje parts information

Produkterna och tjänsterna som nämns på skickapaket.net kan omfattas av information som finns hos tredjepart. Varumärke och information som presenteras här tillhör då respektive leverantör. Informationen på Skickapaket tillhandahålls utan garanti. skickapaket.net ansvarar inte under några omständigheter för specifika skador som informationen på denna webbplats kunnat förorsaka.

 

 

Drift

Vi avsäger oss ansvaret för tekniska fel. Användarna av tjänsten äger inte i något fall rätt att rikta några som helst krav mot skickapaket.net pga. driftstörning eller andra fel som kan uppstå. Användare av skickapaket.net har inte rätt att begära ersättning för ekonomisk eller annan skada som påstått fel i uppgifterna på denna webbplats kunnat förorsaka.

 

Tvist

Uppstår tvist ska parterna i första hand lösa detta genom en egen överenskommelse.

skickapaket.net använder alltid sig av transportörens regler och bestämmelser, detta gäller även vid leveransförseningar, skadade paket, Etc.